คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


FMS provided 1st Personality Development Program (Soft skills)

     Student development affair in the faculty of management science provided 1st Personality Development Program (Soft skills), Success skills, to 3rd  – 4th  year students on 23rd January 2019 at Mini Theater room, Office of Digital for Education. This program is organized to encourage students to develop themselves in terms of Soft skills and to provide the students to gain knowledge and be able to apply this knowledge in daily life. Moreover, Dr.Orakanya Kanjanatarakul, Associate dean for student affairs, gave the opening speech and welcome speakers, Lect. Wariya Tapingkae, Image Consultant and Mr.Phansak Promintha, a coach of talent development of the leaders and upgrade the team's performance.
 


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com