คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Suwaluck Uansaard, Head of Human resource management major, lead 3 students in the  support section of car procession in the ASEAN Foreign Ministers’ Meeting

     Suwaluck Uansaard, Head of Human resource management major, Faculty of Management Sciences, Chiang Mai Rajabhat University, lead 3 students in major,Miss Preyaporn Chairungsri, Miss Siriporn Khumaon and Mr. Panupong Muenjina, performing in the  support section of car procession in the ASEAN Foreign Ministers’ Meeting on 13-19 January 2019 at Shangri-La Hotel, Chiang Mai.

     This get an opportunity from Khun Puntachak Wongpreecha, who is the car procession professional and representative of Master Car Rental Company brand Sixt Rent A Car, assigned from Ministry of Foreign Affairs to arrange the route for Foreign Ministers who attain the meeting. He was also the speaker of “ Human Resource skill and Protocal in business meeting” ,educating to students in Human resource management major that they  can develop potential and  learning skill in 21 st century and support the national duty


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com