คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


FMS organized management sciences volunteer to develop local area project,“San Fun Pan Rak”, on Children’s Day

     Faculty of management sciences organized management sciences volunteer to develop local area project, “San Fun Pan Rak”, on Children’s Day 12-13 January 2019 at Ban Huai Pong Lao School, Amphoe Khun Yuam, Mae Hong Son.This project aimed to sharing gifts and donation items  to help underprivileged children in remote area in Mae Hong Son.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com