คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Congratulations to A group of students from Department of Communication Arts,1st Runner Up VLOG Thailand.

    1st Runner Up VLOG Thailand. A group of students from Department of Communication Arts, Faculty of Sciences, CMRU has won the first runner up prize on the National VLOG Thailand campaign. The clip is telling a story of pig gas generator in the community under an advisory of Ajarn Rinlapas Ketverapong and the clip will be on air on Channel 7 HD.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com