คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Communication Arts Student rewarded in Photo Contest

Congratulations to Mr. Yuttana Kampolkul, Communication Arts student, the 1st runner up of Class B Photo Contest “Awakening the Idea of Nature Conservation” by CP Group. The photo “Miss My Home” was awarded and presented in the 85th Anniversary Maejo Agricultural Fair, "Wisdom of Agriculture" on Friday, December 4th , 2018, at Maejo University. Chiangmai Province.


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com