คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


 An infographic video produced by the3rd year students’ team form Department of Accountancy

     An infographic video produced by the3rd year students’ team form Department of Accountancy, Faculty of Management Sciences, CMRU has been awarded in the campaign of supporting the code of ethics in the professional in accounting which organized by Federation of Accounting Professional under the royal patronage of HM king, Chiang Mai branch. The certificate ceremony was taken place on November 10, 2018 and given to Miss Karnthida Viengnak, Miss Katesinee Boonprasert, Miss Rattiphorn Kwangkradode and Miss Chalarindra Chalayonnawin under an advisory of Ajarn Chuleekarn Chaimuangdee. And the clip is titled as “Kwam Fun Khong Dek Ying Krathi” (A dream of a gilf named Krathi) and the entire clip is on this link https://youtu.be/FoAiLUXpJus


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com