คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Activity to build check dams at Chiang Mai Rajabhat University (Mae Rim Campus).

On 14 November 2018, OrakanYa Kanjanatarakul,Ph.D. ,Associate Dean for Student Affairs, and students of FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES joined activity to build check dams at Chiang Mai Rajabhat University (Mae Rim Campus). This project aimed to create awareness of public consciousness, preserving environment and build the harmony among the students. Asst. Prof. Dr. Nakarin Pribwai, assistant to the President, was speaker and controller of this project


Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com