คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Congratulations to Mr.Sekhariya Rithinorakarn, Mr.Pongsakorn Kannika,Mr.natthapon Phormthed and Lecturer.Ponsaran Sanyathip (Advisor)

Congratulations to Mr.Sekhariya Rithinorakarn, Mr.Pongsakorn Kannika,Mr.natthapon Phormthed and Lecturer.Ponsaran Sanyathip (Advisor), Department of Communication Arts, Faculty of Management Sciences, Chiang Mai Rajabhat University, earned the first runner-up ?Sufficient Discipline Honest Volunteer Video Competition?, rewarded by Mr.Supachai iamsuwan, Chiang Mai Governor, on 24 September 2018, at Chiang Mai Province Government Centre. This was the part of the Media Training and competition project 2018 by Division of Chiang Mai Culture, Ministry of Culture.

Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com