คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Communication Arts Students rewarded in media campaign contest Congratulations to Team HeyAhla,

Communication Arts Students rewarded in media campaign contest Congratulations to Team HeyAhla, Mr. Suchinda Woramitr, Mr. Kerdklao Jetdilok, and Ms. Rangsey Son, Communication Arts students, the honorable mention reward of media campaign contest ?Media Literacy and Civil Right for Seniors? by Prachatham Media Foundation, Foundation for Older Persons' Development, and Thai Media Fund.

Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com