คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Congratulations to Students, earned the honorable mention award of business plan competition Penetration online marketing in China by WeChat

Congratulations to Bachelor Degree Students, Branch of Management, Faculty of Management Sciences, Chiang Mai Rajabhat University, MGT CMRU Team B, earned the honorable mention award of business plan competition ?Penetration online marketing in China by WeChat?. The competition was held by College of Arts, Media and Technology, The Confucius Institute, Center of ASEAN Studies and International Relations Division Chiangmai University, on 20 September 2018 at The Empress Hotel.

Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com