คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Congratulations to Miss Nisarat Yongsuwan, the second runner up of the 20th

Congratulations to Miss Nisarat Yongsuwan, Communication Arts student, the second runner up of the 20th Thailand Higher Education Singing Contest HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Cup. The contest was held on July, 30th at Burapha University, Chonburi Province. #Life in campus, FMS CMRU Photo by Chaiyapruek Kanlayawattanakul

Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com