คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ


Student exchange program 2018 in Taiwan(10 Days Winter Program)

Faculty of Management of Sciences induce the FMS students to apply the student exchange program 2018 (10 Days Winter Program) at the National Chin-Yi University of Technology (NCUT), Taiwan during 10th to 20th March, 2018. This program aims to exchange culture, language and experience. Please feel free to apply if you are interested, the deadline is on 20th February, 2018. Please let us know your interest by 20 February, 2018. All applicants can download the application form here (link is external) and submit your application at Faculty of Management of Science?s Office. Fee: 20,000 ฿ (including airline ticket and meals) Deadline: 30th January, 2018 For more information please contact: Miss Sunisa Sentong / Miss Benjamas Seetapun Faculty of Management of Sciences Tel: 053-885800

Image Gallery


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCESCHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : cmrumanagement@gmail.com