คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


Rustic Studio นิเทศศาสตร์ มร.ชม. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น

วันที่ 28 เดือน เมษายน ปี 2022 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Rustic Studio นิเทศศาสตร์ มร.ชม. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น GIVE : การให้…ไม่มีวันสิ้นสุด

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ทีม Rustic Studio ได้แก่ นายธนาวุธ เกตุชีพ, นายศักรินทร์ เตอเก, นางสาวอารียา บุญมาตุ่น, นางสาวสุพัตตรา แย้มประเสริฐ, นางสาวสิริภาภรณ์ บุญประครอง พร้อมด้วยอาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ทีมสนับสนุน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น GLO Short Film Contest 2022 ในหัวข้อ “Give : การให้...ไม่มีวันสิ้นสุด” ผลงาน GIVE ... So glad you're my mom ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จาก พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมกันนี้ยังได้รับรางวัล Popular Vote ได้รับทุนการศึกษา 35,000 บาท ซึ่งได้มีพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ Samsung LED CINEMA สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประกวดหนังสั้น GLO Short Film Contest 2022 จัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มีนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกว่า 100 ทีม

รับชมผลงาน คลิก GIVE ... So glad you're my mom

ขอบคุณ ข่าว  : นางสาวสุกัญญา  แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอบคุณ ภาพ : ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่