คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


CMRU Safety Idol Season 3

วันที่ 18 เดือน ตุลาคม ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นักศึกษา Nithed CMRU ทีมงามผี้หลี้ CMRU ในโครงการขับขี่ปลอดภัย จะไป "เหง้อ" ร่วมกับ มูลนิธิเอ็มพลัส และทีมสื่อ คณะกรรมการนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ CMRU และเครือข่ายนักศึกษาทุกคณะและวิทยาลัย 
 จัดกิจกรรม การประกวด อ้ายบ่าว- สาวจี๋ ขับขี่ปลอดภัย CMRU Safety Idol Season 3  2020- 2021 รูปแบบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาในการเป็น CMRU Safety Idol เมื่อ วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ผ่านเพจเฟซบุ๊ก จะไปเหง้อ CMRU

 ผลการแข่งขัน มีดังนี้
 - สาวจี๋ นางสาวณัฐธิดา สมปาน จาก วิทยาลัยนานาชาติ 
 - อ้ายบ่าว  นายธีรพงษ์ วิรัชกุล จาก คณะครุศาสตร์ 
- สาวงามผี้ลี้ นายรัชรวี จิราวัฒนากูล จาก คณะวิทยาการจัดการ 

ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการตัดสิน และผู้สนับสนุน จากกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ ,  เอ็มพลัส , นางสาวเชียงใหม่ 2564,   now คลินิก และทีมดำเนินรายการ นักศึกษาจาก ภาควิชานิเทศศาสตร์ 

ขอบคุณ ภาพ:ข่าว จาก เพจ  จะไปเหง้อ CMRU
 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่