คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ทีมงามผี้หลี้ จัดกิจกรรม

วันที่ 18 เดือน ตุลาคม ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

✨✨ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรม “รวมพลังคนรุ่นใหม่สร้างชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย CMRU สร้างสังคมคนขับรถดี มีวินัยจราจร”   ผ่านระบบออนไลน์ สนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัย ร่วมกับนักศึกษา ทีมงามผี้หลี้ CMRU ในการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รณรงค์ส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากร มีสมาธิในการขับขี่ เน้นการขับขี่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ปฏิบัติตามกฎจราจร สร้างพฤติกรรมปลอดภัยร่วมกัน อย่างมีส่วนร่วมผ่าน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการต่อเนื่อง และในปีนี้มีการปรับรูปแบบเป็นการสื่อสารผ่านท่องทางออนไลน์ 
✨✨✨
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมและให้โอวาท ในการอบรม รุ่นที่ 1 และ 2  และนายสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เปิดกิจกรรมและให้โอวาท ในการอบรม รุ่นที่ 3  และได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย พ.ต.ท.ศุภชัย จันทรา รองผู้กำกับกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และคณะวิทยากร โดย พ.ต.ท.วีระยา  วงศ์แก้ว สารวัตรกลุ่มงานจราจร  ร.ต.อ. กันย์กวีร์ กนกทิพยกุล รองสารวัตรกลุ่มงานจราจร ส.ต.อ.ธนศักดิ์ ดาวสุข และคณะทำงาน กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

โดย

รุ่นที่ 1 ผู้นำนักศึกษา และ 2 นักศึกษากลุ่มสนใจ วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

รุ่นที่ 3 นักศึกษาทำงานพิเศษ กลุ่ม ไรเดอร์ และ นักศึกษากลุ่มสนใจ วันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม 2564

ขอบคุณภาพ : ข่าว  เพจ Nithed CMRU-NithedShow

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่