คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


งามผี้หลี้ CMRU  ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ 

วันที่ 10 เดือน กันยายน ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

“งามผี้หลี้ CMRU” นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ได้แก่ นายศราวุธ รัตนวงศ์, นายธวัชชัย คนสนิท,นายเอกชัย พุทธยศ และ นายชนที เงินดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ จากการประกวดแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา ภายใต้โครงการ Campus challenge 2020 โดยโตโยต้า ถนนสีขาว เป็นทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพียงแห่งเดียวจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ส่งผลงานกว่า 800 ทีม ด้วยชื่อแผนงาน ขับขี่ปลอดภัย จะไป“เหง้อ” (เหม่อ) New Normal แผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการเสียสมาธิขณะขับขี่ในชีวิตวิถีใหม่ของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่ง “เหง้อ” เป็นภาษาเหนือ ที่หมายถึงพฤติกรรม เหม่อ เหม่อลอย ชะเง้อ และไม่มีสมาธิ “จะไป” ภาษาเหนือ หมายถึงอย่าทำพฤติกรรมนั้น เช่น จะไปไป แปลว่า อย่าไป “จะไปเหง้อ”จึงหมายถึง อย่าเหม่อลอย หรือ เป็นการเตือนให้มีสติการเสียสมาธิในขณะขับขี่ เป็นสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเลือกใช้คำเมืองเป็นจุดเด่นในการรณรงค์ เนื่องจากนักศึกษาเกือบ 100 % เป็น คนท้องถิ่นภาคเหนือ ที่รู้จักภาษาคำเมือง แต่ในการรณรงค์ใช้ภาษากลางในการสื่อสารให้สามารถเข้าใจเนื้อหาการรณรงค์ด้วย เนื่องจากมีแผนงานในการใช้สื่อออนไลน์ในยุค New Normal ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด – 19 ส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากร มีสมาธิในการขับขี่ เน้นการขับขี่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ปฏิบัติตามกฎจราจร สร้างพฤติกรรมปลอดภัยร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม

ผ่านสื่อออนไลน์ ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – วันที่ 18 ตุลาคม 2564 และเตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบตัดสินระดับประเทศในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมติดตามและสนับสนุนกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/CMRUroadsafety หรือพิมพ์ค้นหาคำว่า จะไปเหง้อ CMRU

ขอบคุณ 

ภาพ – ข้อมูล: ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่