คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


วจก.รวมใจสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำทีมบุคลากรและนักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนวัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) ซึ่งได้รับการจัดสรรจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รอบที่1) สำหรับบุคลากรและนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ณ หน่วยฉีดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สถานที่ฉีด หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 และ 16 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับจัดสรรวัคซีน ในรอบแรกวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 บุคลากรเข้ารับการฉีดจำนวน 500 ราย และในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 บุคลากรและนักศึกษา ที่ลงทะเบียนรับวัคซีนรอบที่ 2 เข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 1,080 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโควิด - 19 ลดความเสี่ยงให้กับบุคลากร นักศึกษา

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่