คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


CMRU & TP E-Exchange 2021

วันที่ 07 เดือน เมษายน ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

    เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม กิจกรรมแลกเปลี่ยน Virtual Trip ร่วมกับ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MS Teams ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30-11.30 น. โดยมีกำหนดการ ดังนี้

7-23 เม.ย. 64   -   รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

3 พ.ค. 2564     -   ลงทะเบียน ได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y4W6_kfKZeTlilw_ypMUNjN7qcijmqGgV3pu3NbDbxc/edit#gid=0

5 พ.ค. 2564     -   ทดสอบระบบ MS Teams

14 พ.ค. 2564   -   09.30-10.20 น. -  นักศึกษา CMRU, Thailand แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย
                            10.30-11.10 น. -  นักศึกษา TP, Singapore แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/U27M5HhdrmcroWos8

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-885800 (นุช)

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่