คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


้healing mind check-in ตรวจเช็คสุขภาพใจเยาวชนไทยยุคโควิด

วันที่ 05 เดือน มีนาคม ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม healing mind check-in ตรวจเช็คสุขภาพใจเยาวชน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุึม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมมี การบรรยาย Mind Education ให้กับนักศึกษาคณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จำนวน 2 รอบ 200 คนในหัวข้อ “ความต้องการ และการยั้บยั้งชั่งใจ” โดยอ.ฮยอนซู คิม และการทำแบบทดสอบจิตใจ คุณเป็นใคร ในเรื่องโดเรมอน เพราะแม้ว่าปัจจุบันเรามีความสะดวกสบายมากมาย แต่สิ่งที่เราขาดไม่ได้และจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนนั้น คือ การยั้บยั้งชั่งใจ ซึ่งน้อง ๆ ตั้งใจฟังและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ขอบคุณ ภาพ:ข่าว เพจ  Healing Mind Chiangmai

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่