คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


เรียนผูก รู้แก้ ลดความรุนแรงในสถานศึกษา

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียนผูก รู้แก้ ลดความรุนแรงในสถานศึกษาตามคำเชิญขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย และโรงเรียนบ้านสันปง วันศุกร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านสันปง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (พื้นที่ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ตามมติคณะรัฐมนตรี))

ทั้งนี้ กิจกรรมการให้ความรู้การรู้เท่าทันสื่อในสถานศึกษา สอดคล้องกับแผนงาน ฅนทันสื่อ Nithed CMRU ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายฅนทันสื่อ

โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐพล สุอินต๊ะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอพร้าว เป็นประธาน พร้อมนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑๐๐ คน

ขอบคุณ ภาพ:ข่าว Nithed CMRU-NithedShow

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่