คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ตนทำสื่อ (หนัง)

วันที่ 29 เดือน ธันวาคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายตนทำหนัง Nithed CMRU  โดยได้รับเกียรติจาก พี่อ๊อด คุณบัณฑิต ทองดี ผู้กำกับภาพยนตร์ นักเขียนบทภาพยนตร์ ผู้สร้างภาพยนตร์  และ  ครูเนย คุณรัตนาพร เยาวเลิศ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด YWLct เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
สำหรับกิจกรรม ดังกล่าวมีการจัดการอบรมเกี่ยวกับการทำหนังสั้น , การทำสื่อเพื่อโปรโมตชุมชน, การดูสถานที่เพื่อทำสื่อ , การอบรมเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การสื่อสารทางอารมณ์ เป็นต้น  ระหว่างวันที่ 25- 26 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านสันปง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ขอบคุณ ภาพ : -ข่าว เพจ Nithed CMRU-NithedShow

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่