คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


BCOM & IB OPEN 2020

วันที่ 29 เดือน ธันวาคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นักศึกษาภาคพิเศษ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกับ นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขันวอลเล่ย์บอลประเภททีมชาย BCOM & IB OPEN 2020 ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในส่วนของโครงการธุรกิจจำลอง ที่สร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาเรียนรู้ที่จะนำความรู้ที่ได้เรียนมาฝึกการดำเนินการจัดการธุรกิจจริง 

ขอบคุณ ภาพ:ข่าว จาก เพจ IB CMRU - lnternational Business และ  BCOM CMRU 

 

 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่