คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


Wisdom V Education Expo 2020

วันที่ 09 เดือน พฤศจิกายน ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตัวแทนอาจารรย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงานโครงการ Wisdom V Education Expo 2020 ที่จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาวิชาการ วิสดอม วี อะคาเดมี สถาบันที่ดำเนินงานด้านการให้คำปรึกษาและแนะแนว รวมถึงการวางแผนอนาคตแก่นักเรียน เมื่อวันที่ 8 พฤสจิกายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติ เชียงใหม่ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่