คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


เทคนิคการ Live ขายของอย่างมืออาชีพ

วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม (คลินิกวิชาการ) พัฒนาศักยภาพนักศึกษา Digital Transformation เทคนิคการ Live ขายอย่างมืออาชีพ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
อาจาย์ ดร.อุไร ไชยเสน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก คุณพนิตพิมพ์ ทั่งเชียงใหม่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท X Agency Co,LTD. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ  Digital Transformation กับอุตสาหกรรมขายปลีก และเทคนิคการ Live ขายของอย่างมืออาชีพ ให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับอาชีพ  ทักษะและเทคนิคที่จำเป็นทางด้านถ่ายทอดข้อมูลในการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่