คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจยุค 4.0

วันที่ 06 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หลักสูตรการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจยุค 4.0 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการค้นหาผลิตภัณฑ์แล้วนำมาทดลอง ทดสอบ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ พร้อมทั้งนำเสนอด้วยเทคนิควิธีที่น่าดึงดูดใจผู้บริโภค โดยมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 10 ชนิด ดังนี้

  1. น้ำพริกเห็ดนางฟ้า
  2. พิซซ่าไส้อั่ว
  3. บัวลอยเสียบไม้
  4. ไดฟูกุจัง
  5. ชาลำไยลำชาชง
  6. เอแคลร์ไส้พริกเผาหมูหยอง
  7. แหนมเห็ด 3 สหาย
  8. ขนมปัง 4 ฤดู
  9. เทียนหอมไขถั่วเหลือง
  10. ชูครีมอัญชันมะนาว

 

“หลักสูตรการจัดการ เรียนสนุก สุขทุกกิจกรรม”

#การจัดการCMRU

ติดตามข่าวสารของหลักสูตรการจัดการได้ที่ เพจ 

หลักสูตรการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ CMRU

@managementcmru 

ขอบคุณ ภาพ:ข่าว อาจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ กิตตฺิ์ธิตินันท์ อาจารย์ปียารัตน์ ศรีศักดา อาจารย์กุสุมา สีดาเพ็ง 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่