คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ภาควิชาการบัญชีและการเงิน บูรณางานวิจัยกับการเรียนการสอน

วันที่ 05 เดือน ตุลาคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาควิชาการบัญชีและการเงิน บูรณางานวิจัยกับการเรียนการสอน

อาจารย์พิชญานันท์  อมรพิชญ์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต้นทุน  ร่วมกับ  คณาจารย์ภาควิชาการบัญชี พานักศึกษาในรายวิชา การบัญชีต้นทุน ลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้การทำบัญชีต้นทุน ของกลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมทอง​ อ.แม่แตง​จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 และ 16 กันยายน 2563  เพื่อเป็นการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการลงพื้นที่เพื่อพบปะกับสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอม   เพื่อเรียนรู้การทำบัญชีต้นทุนของกลุ่ม และเพื่อคำนวณต้นทุนของกลุ่ม โดยได้รับความอนุึเคราะห์ข้อมูลจากสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมทอง​ อ.แม่แตง​ จ. เชียงใหม่ ทั้งนี้กิจกรรมการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นการบูรณาการงานวิจัย โครงการวิจัย​ ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกกล้วยหอมทอง​ อ.แม่แตง​จ. เชียงใหม่ เข้ากับ รายวิชา การบัญชีต้นทุน 

ติดตามข่าวสารของภาควิชาการบัญชีและการเงินได้ที่ เพจ ACC CMRU
# ACC CMRU รู้รอบ ชอบปฏิบัติ วิสัยทัศน์ดี มีจรรยาบรรณ

 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่