คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


นักศึนักษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ นำเสนอผลประกอบการจากการทำธุรกิจ ในรอบ 2 เดือนแรก

วันที่ 15 เดือน กันยายน ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ นำสินค้า และผลิตภัณฑ์ ที่นักศึกษาได้ดำเนินการประกอบการและดำเนินธุรกิจ มานำเสนอผลประกอบการ ในรอบ 2 เดือนแรก  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว  เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา โครงงานการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนได้หาแนวทางดำเนินการเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาสู่การปฏิบัติจริง เพื่อเตรียมพร้อมเป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาตค 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่