คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


Healing mind

วันที่ 11 เดือน กันยายน ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทางโครงการ Healing mind เชียงใหม่ ได้ร่วมมือกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง”อาการติดและ โรคซึมเศร้า” รวมถึงทำแบบทดสอบจิตใจ ตอบคำถาม และค้นพบตัวเอง เรามีสิ่งนี้หรือไม่และจะสามารถแก้ไขด้วยเรื่อง โลกของจิตใจได้อย่างไร

โดยช่วงเช้ามีนักศึกษาที่ให้ความสนใจและลงทะเบียนมาทั้งหมด 230 คน พร้อมทั้งคณะครูอาจารย์ที่ให้ความสำคัญและเข้าร่วม เพื่อฟังบรรยายอาจารย์คิมฮยอนซู วิทยากรหลัก ได้พูดถึงเรื่อง “การเชื่อตัวเอง นำพาไปสู่อาการติด” นอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันประสบการณ์ รุ่นพี่ผู้ซึ่งออกจากอาการติดสื่อลามกได้ เพราะการเชื่อมต่อจากคนรอบข้าง

ช่วงบ่ายน้องๆอีก 220 เข้าร่วมในหัวข้อ “โรคซึมเศร้า” อาจารย์บรรยายถึง “ชีวิตที่ขึ้นอยู่กับการเลือกเส้นทาง และการพัฒนาจิตใจ” กิจกรรมการทดสอบ ที่จะได้รู้ว่าจิตใจของเราอ่อนแอ หรือแคบมากแค่ไหน และจะสามารถเปิดจิตใจได้อย่างไร และยังมีการแบ่งปันประสบการณ์การออกจากโรคซึมเศร้าจากรุ่นพี่ที่มีความคิดพื้นฐานทั้งทางครอบครัว หรือสังคมไม่ต่างจากน้องๆ แต่สามารถเปลี่ยนความคิดชีวิตก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงและมีความสุขได้แน่นอน

ทางโครงการขอขอบคุณท่านคณบดีและรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการฯ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ใส่ใจและเห็นถึงปัญหาของโรคทางใจ รวมถึงให้ความร่วมมือในการแก้ไข และเข้าใจจิตใจของนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

หวังว่าจะมีโอกาสในการทำงานร่วมกันอีกหลายครั้งในภายภาคหน้าต่อไป

น้อง ๆ คนไหนที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวสามารถพูดคุยได้ในแชทเลยค่ะ

#HealingMindChiangmai

#IMEI

#โรคทางใจต้องใช้ใจเยียวยา

#โรคซึมเศร้า

#อาการติด

ขอขอบคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

วิทยาการจัดการ CMRU'News

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการCMRU fan page

 

ขอบคุณ  ภาพ:ข่าว จาก เพจ Healing Mind Chiangmai 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่