คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคปกติ TCAS รอบ 3 สมัครผ่านออนไลน์ผ่านระบบของ ทปอ (myTCAS)

วันที่ 28 เดือน เมษายน ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

https://www.facebook.com/315352265261961/videos/533328413898921/

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และภาคพิเศษ

ภาคปกติ TCAS รอบ 3
สมัครผ่านออนไลน์ผ่านระบบของ ทปอ (myTCAS)
https://student.mytcas.com
สมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่ 27 เมษายน 2563

ภาคพิเศษ
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี #ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563
สมัครตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 11 มิถุนายน 2563
www.cmru.ac.th 

http://www.tcas.cmru.ac.th/sss/

หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ * เรียนในเมืองเชียงใหม่ (เวียงบัว) เท่านั้น

✨การจัดการ 4 ปี และ 4 ปีเทียบโอน
✨การบริหารทรัพยากรมนุษย์
✨การเป็นผู้ประกอบการ
✨ธุรกิจระหว่างประเทศ
✨การตลาด
✨การบัญชี 4 ปี และ 4 ปีเทียบโอน
✨เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ 4 ปี และ 4 ปีเทียบโอน
- แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล
- แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
✨เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล
✨นิเทศศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทักทายคุยกัน ผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊ก วิทยาการจัดการ CMRU'News

#เรียนรู้เรียนคิดเรียนที่คณะวิทยาการจัดการCMRU
#เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่