คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


มรภ.ชม.เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 15 เดือน เมษายน ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563 สมัครตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 11 มิถุนายน 2563 สนใจคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยค่ะ ...https://www.facebook.com/TCASCMRU/?__tn__=kCH-R&eid=ARDaPNz7hNXTKVQGih5kID5HEApAirHhUQfIJyHaDchAKyH9YZp06z5BG9QXAoE1_U-eXtrU_OMrcd2p&hc_ref=ARSjLsp_fIKzz6TytNPqTguqL4bNubLj6RUuWG_eMcnjDWVMaJNkOWdI0P1-VdbhMuY&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDpgNTMAEicccghiV7BMRmTklen6JE8Y0DQ2zSSrJ9s-t18eHs3qwYRWqzdj0LhvxSk_X-Aq746ypSjOuDATVJ0MoT7dSjHuoJHgCINhEWXYeZx93n5xAl-MXe5QaODcMiD7RqzjG4NyKUOncjwiiVi4NGSYhDJh0YNdMoV7CHxSabdMXDLIhQTZ14Oa7EIrqJpVg5zygnDgsCGk7XiuUxzbt6Zkp8UeHV-goFz3CKFKwIYtqImYZC033rPQ1qea5loSSks6QNxo4TSzXZeP_NPXfF-I9QqMNOwyEQwHFO06cS1OJkd9tmiMQNIeokCFNAhI__2iVJrk_MVOK0LCRa6IjY

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่