คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม

วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม ณ บริเวณลานพระพุทธจตุรทิศ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์2563 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ธาราพิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เปิดกิจกรรมดังกล่าว 

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของหลักสูตร ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ได้ลงภาคปฏิบัติในการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถเริ่มต้นธุรกิจด้้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนวัตกกรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหลักสูตร คือ การมีบุคลิกของการเป็นผู้ประกอบการ

 

 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่