คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


"สุขสำราญ ล้านนาขันโตก"

วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาควิชาการตลาด ขอเชิญทุกท่านสนับสนุน โครงการธุรกิจจำลองของนักศึกษาภาควิชาการตลาด 
"สุขสำราญ ล้านนาขันโตก"
เสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (18.00-21.30 น.)

บัตรบุฟเฟต์การกุศลราคาพิเศษสุด ! (จำนวนจำกัด)
สบทบช่วยเหลือบ้านเด็กกำพร้าฯ เชียงใหม่
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ

อิ่มไม่อั้น อาหารเหนือสไตล์ขันโตก และเครื่องดื่ม (Soft drinks) ตลอดทั้งงาน

ชมการแสดงสุดพิเศษ ที่นั่ง VIP ติดขอบเวที อาทิ

ฟ้อนกิงกะลา กับตัวโต /กลองสะบัดชัย / รำดาบ
ขบวนแห่บูรณคตะสโตก และ ฟ้อนเทียน
หนุมาน สุพรรณมัจฉา / เซิ๋ง / ระบำชาวเขา / รำวง
และ อื่นๆ อีกมากมาย !

ทั้งหมดนี้ในราคาเพียง.. เพียงงงงง

เพียงท่านละ 499 บาท เท่านั้น !! (ราคานี้ ที่นี่ที่เดียว หมดแล้วหมดเลย)

สำรองที่นั่งด่วน มีจำนวนจำกัด (ไม่ถึง 150 ที่นั่ง)

สนใจติดต่อ ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 053-885819

ขอขอบคุณทุกท่าน และ ร่วมอนุโมทนาบุญ มา ณ ที่นี้

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่