คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD)

วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เชิญชวนร่วม

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD)

เรื่อง “มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS16) (ปรับปรุง 2562) เรื่องสัญญาเช่า”

จัดขี้นในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่

 

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
E-mail: cpdcmru2563@gmail.com
FB: อบรม CPD ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 2563
Line: @573yvrqf
โทร: 091-0789770(คุณวรุตม์), 093-1394936(คุณทศวรรษ)

ไฟล์ดาวน์โหลด


วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่