คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


นักศึกษาภาควิชานิเทศคว้ารางวัลจากการแข่งขัน VLOG THAILAND เที่ยวไทยไปให้สุด

วันที่ 03 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวีดีโอ VLOG ในโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี14 ภายใต้โจทย์ VLOG THAILAND เที่ยวไทยไปให้สุด จำนวน 2 ทีม ดังนี้

ทีม JN JOURNEY

นางสาวนิศารัตน์ ยองสุวรรณ์ นายจีรพงษ์ เกิดสกุล ที่ได้รับรางวัลชมเชย 

จากผลงาน  เรื่อง “อีสานล้านนา บ้านท่าขันทอง” พาไปสัมผัสวิถีชีวิตและการท่องเที่ยวชุมชน บ้านท่าขันทอง ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ที่มีวัฒนธรรมความเป็นอีสานล้านนาผสมผสานอยู่ในชุมชนอย่างลงตัว ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และยังได้ออกไปล่องเรือชมความสวยงามของชุมชนผ่านการล่องเรือในแม่น้ำโขงอีกด้วย  ติดตามผลงาน https://www.facebook.com/Singha.thairealtv/videos/1202276623312104/UzpfSTE0MzM5NDgwMTk5ODczMjY6MjQ4ODk4MTcyMTE1MDYxMg/

ทีม Success

นางสาวปัญชิกา ปิวะนา นายจิตตพงษ์ วิเวททรางกูร และนางสาวบุษยมาส งามจั่นศรี ที่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน 

ผลงานเรื่อง “ลี้ ไปพักใจที่ลำพูน” ซึ่งจะพาไปที่ อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อไปชมวัดพระบาทห้วยต้มและศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ว่ากันว่าเป็นหมู่บ้านมังสวิรัติ ซึ่งปัจจุบันจะยังเป็นเช่นนั้นหรือไม่ และมีวิถีการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้าง พร้อมกับไปเที่ยวชมและซึมซับบรรยากาศสถานที่ต่างๆ ของอำเภอลี้ เป็นประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้สัมผัส  ติดตามผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/Singha.thairealtv/videos/490218111597800/UzpfSTE0MzM5NDgwMTk5ODczMjY6MjQ3NzQ5MTk1ODk2NjI1NQ/

โดยมีอาจารย์รินทร์ลภัส เกตุวีระพงศ์ และอาจารย์ศุภทัต แดงเครื่อง เป็นที่ปรึกษา โดยได้เข้าร่วมรับรางวัล ณ บริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด สาขาใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563

 

 

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่