คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน

วันที่ 02 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

         งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาจำนวน 16 คน ที่เข้าร่วมโครงการสานต่อความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศไต้หวัน  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและเสริมสร้างประสบการณ์ระหว่างวันที่ 12, 19 , 26 มกราคม 2563  และ วันที่ 2, 9 กุมภาพันธ์ 2563 

         ทั้งนี้ นักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะเวลา 4 เดือน กำหนดเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ National Chin-Yi University of Technology  (NCUT) ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563  และนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 เดือน กำหนดเดินทางเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่