คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อบรม "พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน"

วันที่ 20 เดือน มกราคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน  หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์  โดยวิทยากร คุณเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์  กรรมการสัดส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ และ ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ และอาจารย์ณิชาภา ทะพิงค์แก  Image Consultant  ให้เกียรติมาให้ความรู้และทักษะด้านการสื่อสารเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ในวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่