คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย FMS Academic Challenge 2019

วันที่ 04 เดือน ธันวาคม ปี 2019 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์  นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับอาจารย์และนักเรียนผู้เข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย FMS Academic Challenge 2019 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งหมด 24 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

          รางวัลชนะเลิศ                          โรงเรียนสันกำแพง ทีม 8 

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ทีม 7

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         โรงเรียนดาราวิทยาลัย ทีม 2      

          รางวัลชมเชย                            โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ทีม 9

                                                            โรงเรียนดาราวิทยาลัย ทีม 13

                                                            โรงเรียนสันกำแพง ทีม 1

                                                            โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ทีม 4

                                                            โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ทีม 12

          ภายในงานมีการจัดแสดงผลงาน และกิจกรรมจากหลักสูตรต่างๆ ภายในคณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์และตัวแทนนักศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ ในการให้ข้อมูลและร่วมต้อนรับแขก ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรม ผลงานของคณะวิทยาการจัดการให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลายและอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการเรียนการสอนให้กับคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอบคุณภาพข่าว : นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่