คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1

วันที่ 04 เดือน ธันวาคม ปี 2018 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

     ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 "วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 : การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน" จัดในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  สิทธิพิเศษสำหรับเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ได้รับโควต้าการส่งบทความวิจัยเข้าร่วมฟรี จำนวนแห่งละ 3 เรื่อง (โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน) ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอทั้งแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งบทความได้ที่ http://ms.nsru.ac.th/conference ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่