คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ข่าวสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมอาจารย์ประจำคณะ 2/2562

ประชุมอาจารย์ประจำคณะ 2/2562

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมอาจารย์ประจำคณะ ภาคการศึกษาที่ 2/2562

วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11 / 2562

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11 / 2562

นายทินกร นำบุญจิตต์ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11 / 2562

วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอาเซียนสำหรับนักศึกษา

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอาเซียนสำหรับนักศึกษา

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอาเซียนสำหรับนักศึกษา ประกอบด้วย ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น

วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประเพณียี่เป็งล้านนา (เรียนรู้ สืบสาน ภูมิปัญญาโคมยี่เป็ง)

ประเพณียี่เป็งล้านนา (เรียนรู้ สืบสาน ภูมิปัญญาโคมยี่เป็ง)

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรม ประเพณียี่เป็งล้านนา (เรียนรู้ สืบสาน ภูมิปัญญาโคมยี่เป็ง)

วันที่ 08 เดือน พฤศจิกายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10 / 2562

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10 / 2562

นายทินกร นำบุญจิตต์ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10 / 2562

วันที่ 08 เดือน พฤศจิกายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมงาน CMRU Library Fair 2019

ขอเชิญร่วมงาน CMRU Library Fair 2019

CMRU Library Fair 2019 วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 07 เดือน พฤศจิกายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ประจำภาคการศึกษา 3/2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ประจำภาคการศึกษา 3/2562

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ประจำภาคการศึกษา 3/2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงาน และมอบโอวาทแก่นักศึกษาก่อนเตรียมตัวไปฝึกประสบการณ์ฯ ยังสถานประกอบการต่างๆ ภายในกิจกรรมยังมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ Social Sills Activities” วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 17 เดือน ตุลาคม ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 17 เดือน ตุลาคม ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

กิจกรรม “ราชภัฏเชียงใหม่ฮ่วมใจ๋สืบสานประเพณีกิ๋นข้าวสลากภัต”

กิจกรรม “ราชภัฏเชียงใหม่ฮ่วมใจ๋สืบสานประเพณีกิ๋นข้าวสลากภัต”

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับคณาจารย์ และบุคคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “ราชภัฏเชียงใหม่ฮ่วมใจ๋สืบสานประเพณีกิ๋นข้าวสลากภัต” ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ และ ลานกิจกรรมอาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562

วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

การสัมมนา “จากนิยายสู่ละคร”

การสัมมนา “จากนิยายสู่ละคร”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย บุญมี รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “จากนิยายสู่ละคร” ของนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

การสัมมนา “Organizer คิดให้ปิ๊ง จัดให้ปัง ”

การสัมมนา “Organizer คิดให้ปิ๊ง จัดให้ปัง ”

รองศาสตราจารย์ ดร.วาริพิณ มงคลสมัย รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “Organizer คิดให้ปิ๊ง จัดให้ปัง ” ของนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

สัมมนาในหัวข้อ "เทคนิคการทำตลาดในยุค 4.0"

สัมมนาในหัวข้อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดสัมมนาในหัวข้อ "เทคนิคการทำตลาดในยุค 4.0" โดยวิทยากร คุณรุ่งฟ้าประภาศรี พวกอินแสง เจ้าของและประธานกรรมการบริษัทเบสท์เครื่องครังจำกัด ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเอื้องไอยเรศ คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย FMS Academic Challenge 2019

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  FMS Academic Challenge 2019

รายละเอียดโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย FMS Academic Challenge 2019 วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ชั้น 15 อาคารอาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน ปี 2019 โดย Admin

ดาวน์โหลดไฟล์

อ่านรายละเอียด

2 นักศึกษาเก่งคว้ารางวัล การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานฯ

2 นักศึกษาเก่งคว้ารางวัล การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานฯ

2 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คว้ารางวัลการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทาน ฯ นางสาวจุรีรัตน์ ใจหล้า นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ และ นายจักริน จันทร์เป็ง นักศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่๒๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรี

วันที่ 27 เดือน กันยายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

นักศึกษาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่บริการวิชาการให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐีเรือทองเกษตรอินทรีย์

นักศึกษาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่บริการวิชาการให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐีเรือทองเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นักศึกษาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐีเรือทองเกษตรอินทรีย์ ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วันที่ 19 เดือน กันยายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

เปิดบ้าน นิเทศศาสตร์ CMRU

เปิดบ้าน นิเทศศาสตร์ CMRU

ภาควิชานิเทศศาสตร์จัด กิจกรรม เปิดบ้านนิเทศศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้สัมผัสบรรยากาศของการเรียนการสอนของภาควิชานิเทศศาสตร์ โดยมิกิจกรรม การประกวดอ่านข่าววิทยุโทรทัศน์-การอ่านออกเสียงภาษาไทย และการเปิดห้องปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์ ให้นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกการใช้อุปกรณ์ โดยอาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ นำทีมคณาจารย์ประจำและนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ รวมถึงตัวแทน ดาว-เดือน ของคณะ ให้การต้อนรับและร่วมทำกิจกรรม กับครูและนักเรียน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ อาคาร 90ปี ราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 18 เดือน กันยายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

รับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาในประเทศไต้หวัน

รับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาในประเทศไต้หวัน

รับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาในประเทศไต้หวัน ณ National Chin-Yi University of Technology (NCUT), ประเทศไต้หวัน

วันที่ 13 เดือน กันยายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

FMS The Galaxy Star Challenge 2019

FMS The Galaxy Star Challenge 2019

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสโมรสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม ประกวดดาว เดือน ดาวประดับฟ้า คณะวิทยาการจัดการ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่มีความสามารถตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัย มีบุคลิกภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการในทุกๆด้าน และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ

วันที่ 18 เดือน กันยายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

หลักสูตรการจัดการดูงานสถานประกอบการจริง

หลักสูตรการจัดการดูงานสถานประกอบการจริง

gมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ หลักสูตรการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานสถานประกอบการจริง ณ บริษัท สยามศิลาดลพอตเทอรี่ จำกัด เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้ และทักษะในการประกอบธุรกิจให้กับนักศึกษา โดยการถ่ายทอดจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในสถานประกอบการจริง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเพ็ญพรรณ วังวิวัฒน์ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้กับคณาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตรการจัดการ จำนวน 140 คน ขอบคุณ - ข่าวและภาพ จากภาควิชาบริหารธุรกิจ

วันที่ 18 เดือน กันยายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้ารับรางวัลโล่รางวัล

ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้ารับรางวัลโล่รางวัล

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลการประกวด “ต้นเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษา” กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ชั้น ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา โดยกิจกรรมดังกล่าวทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับทุกคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก สโมสรนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา ได้ร่วมจัดขึ้นและได้มีการประกวด “ต้นเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษา”

วันที่ 18 เดือน กันยายน ปี 2019 โดย Admin

อ่านรายละเอียดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่