คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ข่าวสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา

ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Sam Houston State University เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2557 จำนวน 2 ทุน

วันที่ 16 เดือน สิงหาคม ปี 2013 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา

การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการ การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 15 เดือน สิงหาคม ปี 2013 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

โครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของการทำบัญชี (CPD)

โครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของการทำบัญชี (CPD)

โครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของการทำบัญชี (CPD) เรื่อง ประเด็นเด็ดเกี่ยวกับภาษีอากรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง สาขาการบัญชี และการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม ปี 2013 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

การแข่งขันจักยานเสือถูเขา ครั้งที่ 4

การแข่งขันจักยานเสือถูเขา ครั้งที่ 4

การแข่งขันจักยานเสือถูเขา ครั้งที่ 4 ศรีเมืองปง ครอสคันทรี เมาเทนไบท์ เพื่อการกุศล

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม ปี 2013 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เฟ้นหาแม่ดีเด่น ลูกกตัญญู และการแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เฟ้นหาแม่ดีเด่น  ลูกกตัญญู และการแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เฟ้นหาแม่ดีเด่น ลูกกตัญญู และการแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 18.15 น.ณ ศาลาร่มโพธิ์

วันที่ 13 เดือน สิงหาคม ปี 2013 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 09 เดือน สิงหาคม ปี 2013 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น

วันที่ 09 เดือน สิงหาคม ปี 2013 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

รับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

รับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

รับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

วันที่ 01 เดือน สิงหาคม ปี 2013 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ตารางของใช้รถ-รับส่ง อาจารย์นักศึกษา

ตารางของใช้รถ-รับส่ง อาจารย์นักศึกษา

ตารางของใช้รถ-รับส่ง อาจารย์นักศึกษา ระหว่างวันที่ 1-9 สิงหาคม 2556 (การสอบกลางภาคเรียน)

วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม ปี 2013 โดย Admin

ดาวน์โหลดไฟล์

อ่านรายละเอียด

การประเมินคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ

การประเมินคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ

งานประกันคุณภาพการศึกษาได้มีการจัดโครงการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2556 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม ปี 2013 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ADC Readiness of Thai Accountants

ADC Readiness of Thai Accountants

ADC Readiness of Thai Accountants ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2556

วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม ปี 2013 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

เชิญร่วมประกวดตราสัญลักษ์ และคำขวัญ เนื่องในวาระครบรอบ 9 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยทาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เชิญร่วมประกวดตราสัญลักษ์ และคำขวัญ เนื่องในวาระครบรอบ 9 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยทาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เชิญ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดตราสัญลักษ์ และคำขวัญ เนื่องในวาระครบรอบ 9 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยทาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม ปี 2013 โดย Admin

ดาวน์โหลดไฟล์

อ่านรายละเอียด

NCUT-CMRU Summer Training Program

NCUT-CMRU Summer Training Program

NCUT-CMRU Summer Training Program 18 July -16 August 2013

วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม ปี 2013 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ประชุมต้อนรับผู้บริหาร จาก National Chin-Yi University of Technology,Taiwan

ประชุมต้อนรับผู้บริหาร จาก National  Chin-Yi  University of Technology,Taiwan

ประชุมต้อนรับผู้บริหาร จาก National Chin-Yi University of Technology,Taiwan

วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม ปี 2013 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

โครงการอบารมสร้างเครื่อข่ายทางการศึกษาระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ

โครงการอบารมสร้างเครื่อข่ายทางการศึกษาระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ

โครงการอบรมสร้างเครื่อข่ายทางการศึกษาระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสถาบันการศึกษาต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม ปี 2013 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ

วันที่ 02 เดือน กรกฎาคม ปี 2013 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 02 เดือน กรกฎาคม ปี 2013 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2556

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2556

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 20 เดือน มิถุนายน ปี 2013 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมนักศึกษา

งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมนักศึกษา

งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 3/2555 ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำจานกับสถานประกอบการจริง

วันที่ 20 เดือน มิถุนายน ปี 2013 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมประชุมคณาจารย์ และบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวนสกุณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 20 เดือน มิถุนายน ปี 2013 โดย Admin

อ่านรายละเอียดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่