คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ข่าวสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จัดสัมมนาหัวข้อ

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จัดสัมมนาหัวข้อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาหัวข้อ “ปลุกแนวคิดสร้างสรรค์สื่อกับ "Pai Sicro" ของนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จัดสัมมนาหัวข้อ “Wanna be youtuber”

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จัดสัมมนาหัวข้อ “Wanna be youtuber”

อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา หัวข้อ “Wanna be youtuber” ของนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ตารางคุมสอบปลายภาค 2/2562

ตารางคุมสอบปลายภาค 2/2562

ตารางคุมสอบปลายภาค 2/2562

วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

ดาวน์โหลดไฟล์

อ่านรายละเอียด

adiCET ในโอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้ง

adiCET ในโอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้ง

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (adiCET) ในโอกาสครบรอบ 10 ปี

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม

โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม

หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม ณ บริเวณลานพระพุทธจตุรทิศ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์2563 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ธาราพิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เปิดกิจกรรมดังกล่าว 

วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมและบรรยายพิเศษ ในโครงการ “เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์”

วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

การรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ

การรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ ในรายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ​ วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ​ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน​ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ต้นกล้าอนาคต​ เยาวชนทันสื่อ

 ต้นกล้าอนาคต​ เยาวชนทันสื่อ

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ในรายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ​ ภายใต้โครงการ​ "ต้นกล้าอนาคต​ เยาวชนทันสื่อ"

วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

นักศึกษาพบผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ daisho.sushi

นักศึกษาพบผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ daisho.sushi

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเป้นผู้ประกอบการ จัดโครงการนักศึกษาพบผู้ประกอบการ

วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

นักศึกษานิเทศพร้อมทีมคว้า รางวัลชนะเลิศ การออกแบบแนวคิดและแผนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน

นักศึกษานิเทศพร้อมทีมคว้า รางวัลชนะเลิศ การออกแบบแนวคิดและแผนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน

นายปิยะพงษ์ ตานะกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสมาชิกในทีมจาก มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดสื่อ AHF Media Award

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดสื่อ AHF Media Award

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดสื่อ AHF Media Award การประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ "สวมโลกใบใหม่ให้ CONDOM"

วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

มอบสื่อผลงานการผลิตสื่อเพื่อชุมชน

มอบสื่อผลงานการผลิตสื่อเพื่อชุมชน

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ รหัส ๖๐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบสื่อผลงานการผลิตสื่อเพื่อชุมชน ชุมชนบ้านดอกแดง และจัดกิจกรรมสื่อสาร สร้างสรรค์ ทันสื่อ ในรายวิชาการผลิตสื่อเพื่อชุมชน

วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

แฟนฉัน "FILM of Memory By NITHED CMRU"

แฟนฉัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย บุญมี รองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม FILM of Memory By NITHED CMRU พร้อมรับชมหนังกลางแปลงเรื่อง แฟนฉัน

วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

กิจกรรม How To ปรับเกรด ปรับชีวิต ให้ดูดี

กิจกรรม How To ปรับเกรด ปรับชีวิต ให้ดูดี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง่ใหม่ จัดกิจกรรม "How To ปรับเกรดปรับชีวิตให้ดูดี" ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

Walk Rally ในหัวข้อ HRM SUPER CHEF

Walk Rally ในหัวข้อ HRM SUPER CHEF

อาจารย์รัชนี เสาร์แก้ว หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผ่านกิจกรรม Walk Rally ในหัวข้อ HRM SUPER CHEF

วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

คณะกรรมการการจัดการความรู้ KM จัดกิจกรรม KM ครั้งที่ 1/2563 "จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอน"

คณะกรรมการการจัดการความรู้ KM จัดกิจกรรม KM ครั้งที่ 1/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.วาริพิณ มงคลสมัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ประธานเปิดกิจกรรมโครงการ การจัดการความรู้ KM คณะวิทยาการจัดการ  ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 1/2563

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 1/2563

รศ.ดร.วาริพิณ มงคลสมัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย นางสาวจารุณี อินต๊ะสอน และนางสาวศุทธนุช หทัยพิชิตชัย นักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ National Chin-Yi University of Tchnology ประเทศไต้หวัน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ National Chin-Yi University of Tchnology ประเทศไต้หวัน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ National Chin-Yi University of Tchnology ประเทศไต้หวัน

วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียด

ผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020 โดย Admin

อ่านรายละเอียดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่