คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563-2565)

ประกาศแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563-2565)

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนติดตั้งระบบไฟฟ้า

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนติดตั้งระบบไฟฟ้า

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญประชุมออนไลน์เชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ขอเชิญประชุมออนไลน์เชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

อ่านรายละเอียด

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อ่านรายละเอียด

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคีบูชา109ปีหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคีบูชา109ปีหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

อ่านรายละเอียด

ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังการเสวนาในหัวข้อธรรมาภิบาลข้อมูล

ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังการเสวนาในหัวข้อธรรมาภิบาลข้อมูล

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์LOGO20ปีราชภัฏศรีสะเกษ

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์LOGO20ปีราชภัฏศรีสะเกษ

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี63

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี63

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี63

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี63

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีพุทธศักราช2563

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีพุทธศักราช2563

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จุดชมวิวมหานครสกายวอล์ค

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จุดชมวิวมหานครสกายวอล์ค

อ่านรายละเอียด

การสนับสนุนสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนโดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งดำเนินการสนับสนุน

การสนับสนุนสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนโดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งดำเนินการสนับสนุน

อ่านรายละเอียด

การรับสมัครศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี63 (มรภ.พิบูลสงคราม)

การรับสมัครศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี63 (มรภ.พิบูลสงคราม)

อ่านรายละเอียด

สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาลขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2563

สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาลขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2563

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี63

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี63

อ่านรายละเอียด

(มภรภ.ราชนครินทร์) ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี63

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี63 (มภรภ.ราชนครินทร์)

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้ากฐินสามัคคีประจำปี63

ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้ากฐินสามัคคีประจำปี63

อ่านรายละเอียด

กรมทรัพยากรทะเลขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี63

กรมทรัพยากรทะเลขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี63

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย รำไพพรรณีครั้งที่14

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย รำไพพรรณีครั้งที่14

อ่านรายละเอียด

กรมทรัพยากรทะเลขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี63

กรมทรัพยากรทะเลขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี63

อ่านรายละเอียด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่