คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านรายละเอียด

การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุอื่นๆ

การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุอื่นๆ

อ่านรายละเอียด

เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม The ASAIHL Online World Congress 2020 on COVID-19 the Global New Reality (AOWC-2020)

เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม The ASAIHL Online World Congress 2020 on COVID-19 the Global New Reality (AOWC-2020)

อ่านรายละเอียด

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม

อ่านรายละเอียด

มรภ.จันทรเกษม เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม-บุคคลดีเด่น

มรภ.จันทรเกษม เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม-บุคคลดีเด่น

อ่านรายละเอียด

ปิดสถานที่หรือพื้นที่ประกอบกิจการบางประเภท (สถานดูแลผู้สูงอายุ)

ปิดสถานที่หรือพื้นที่ประกอบกิจการบางประเภท (สถานดูแลผู้สูงอายุ)

อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

อ่านรายละเอียด

ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1

ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1

อ่านรายละเอียด

ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

อ่านรายละเอียด

ขอส่งประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง จาก จังหวัดเชียงใหม่

ขอส่งประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง จาก จังหวัดเชียงใหม่

อ่านรายละเอียด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์BEDO IP Catalogue 2019 จาก สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์BEDO IP Catalogue 2019 จาก สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

อ่านรายละเอียด

ธนาคารออมสิน แจ้งขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสฯ

ธนาคารออมสิน แจ้งขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสฯ

อ่านรายละเอียด

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563

อ่านรายละเอียด

คัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก

คัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมการประกวดออกแบบป้ายโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน

ขอเชิญร่วมการประกวดออกแบบป้ายโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มาตาการภาษีเยียวยา COVID-19

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มาตาการภาษีเยียวยา COVID-19

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Life Sci

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Life Sci

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.

อ่านรายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาเพื่อมอบรางวัล IP champion

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาเพื่อมอบรางวัล IP champion

อ่านรายละเอียด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่