คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรการอุดมศึกษา จำนวน 5 ฉบับ

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรการอุดมศึกษา จำนวน 5 ฉบับ

อ่านรายละเอียด

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการปรับปรุงประกาศ กสทช.

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการปรับปรุงประกาศ กสทช.

อ่านรายละเอียด

การประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ Kengo Kuma & Higashikawa KAGU Design ครั้งที่ 1 จัดโดยเมืองฮิงาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด

การประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ Kengo Kuma & Higashikawa KAGU Design ครั้งที่ 1 จัดโดยเมืองฮิงาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด

อ่านรายละเอียด

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสฯ ในจังหวัดเชียงใหม่

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสฯ ในจังหวัดเชียงใหม่

อ่านรายละเอียด

ขอรับบริจาคโลหิต

ขอรับบริจาคโลหิต

อ่านรายละเอียด

การให้กู้เงินโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐปี2564

การให้กู้เงินโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐปี2564

อ่านรายละเอียด

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 6

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 6

อ่านรายละเอียด

การคัดเลือกสตรีดีเด่นสาขายุวสตรีดีเด่นประจำปี2564

การคัดเลือกสตรีดีเด่นสาขายุวสตรีดีเด่นประจำปี2564

อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่ได้แจ้งความประสงค์ออกจากมาตรการพักชำระหนี้ผ่านช่องทางบริการ Mobile Banking

ประชาสัมพันธ์สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่ได้แจ้งความประสงค์ออกจากมาตรการพักชำระหนี้ผ่านช่องทางบริการ Mobile Banking

อ่านรายละเอียด

การฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

การฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

อ่านรายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Online techniques for Assessment

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Online techniques for Assessment

อ่านรายละเอียด

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรีบุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่น

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรีบุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่น

อ่านรายละเอียด

การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

อ่านรายละเอียด

การสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง

การสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง

อ่านรายละเอียด

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมพุทธศักราช2564

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมพุทธศักราช2564

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

อ่านรายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายวิดีโอและการตัดต่อผ่านมือถือ และใช้ VR, AR สร้างสื่อการสอน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายวิดีโอและการตัดต่อผ่านมือถือ และใช้ VR, AR สร้างสื่อการสอน

อ่านรายละเอียด

การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ

การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ

อ่านรายละเอียด

เรียนเชิญชวนร่วมงานวันสมเด็จย่าประจำปี2563และร่วมสนับสนุนกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยเหลือการศึกษาของเด็กพิการ

เรียนเชิญชวนร่วมงานวันสมเด็จย่าประจำปี2563และร่วมสนับสนุนกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยเหลือการศึกษาของเด็กพิการ

อ่านรายละเอียด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่