คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “บอกรักแม่ให้สุดปัง”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม ปี 2020 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง
ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “บอกรักแม่ให้สุดปัง” ในโครงการ Happy Mother’s Day ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อลดช่องว่างและเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว เพื่อปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรมเรื่องความกตัญญู ให้เกิดในใจเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมน่าอยู่ ด้วยการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ ในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สมัครกาลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้จำกัด 1 ผู้สมัคร/ทีม ต่อ 1 ผลงานเท่านั้น เกณฑ์การประกวด เนื้อหาหลักต้องเกี่ยวกับการนำเสนอวิธีการแสดงความรัก ต่อคุณแม่หรือผู้มีพระคุณที่เปรียบเสมือนมารดา โดยสื่อถึงความกตัญญูรู้คุณในพระคุณของมารดา บอกเล่าเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม และเกิดประโยชน์ คลิปวิดีโอทั้งคลิป มีความยาวไม่เกิน 120 วินาที เพลงประกอบคลิปวิดีโอ ให้ใช้เพลงจากช่อง YouTube : D New Media ประกอบในผลงานด้วยความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720p (1280x720) ประเภทไฟล์ mp4 , mov , flv , wmv , mpg ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่สาหรับการประกวดฯ นี้เท่านั้น ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่เคยเผยแพร่ ไม่เคยส่งประกวดหรือได้รับรางวัลใดๆ และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด มาก่อน กำหนดระยะเวลา สมัครเข้าร่วมโครงการและส่งผลงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2563 ประกาศผลการคัดเลือกคลิปวิดีโอที่ผ่านเข้ารอบแรก ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ประกาศผลการคัดเลือกคลิปวิดีโอที่ผ่านเข้ารอบชิงรางวัลชนะเลิศ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ประกาศผลการตัดสินคลิปวิดีโอ รอบชิงรางวัลชนะเลิศ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 รางวัลการประกวด รางวัลสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบแรก รับพวงกุญแจ Limited edition “บอกรักแม่ให้สุดปัง” รางวัลสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงรางวัลชนะเลิศ รับเสื้อแม่ลูก Limited edition “บอกรักแม่ให้สุดปัง” รางวัลสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบตัดสินรอบชิงรางวัลชนะเลิศ รับพวงกุญแจและเสื้อแม่ลูก Limited edition “บอกรักแม่ให้สุดปัง” พร้อมรับทุนการศึกษาดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 4,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 1,000 บาท รางวัลชมเชย 500 บาท จานวน 5 รางวัล หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ อ่านรายะเลียดเพิ่มได้ที่เลยค่ะ http://contestwar.com/contest/15215


ไฟล์ดาวน์โหลด


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคม


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่