โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์/กิจกรรมโครงการ


การทำเกษตรแปลงเล็กในเมืองใหญ่แบบพอเพียง
อ่านต่อ
การพัฒนาทักษะอาชีพและกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุตำบลไชยสถาน
อ่านต่อ
การลดปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตำบลไชยสถาน (2)
อ่านต่อ
การลดปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตำบลไชยสถาน (1)
อ่านต่อ
การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวของหมู่บ้านแม่อ้อนอก (วัดสว่างอารมณ์)
อ่านต่อ
การระดมความคิดเพื่อค้นหาศักยภาพของหมู่บ้านแม่อ้อใน
อ่านต่อ
การเยี่บมชมสถานที่ท่องเที่ยวของหมู่บ้านแม่อ้อใน
อ่านต่อ
กิจกรรมปลูกป่าตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว
อ่านต่อ

พื้นที่โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล