กราฟแสดงจำนวนนักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ ปี 2557-2562


กราฟแสดงจำนวนเงินวิจัย แยกตามสายวิทย์ สายศิลป์ ปี 2557-2562


กราฟแสดงจำนวนแหล่งเงินทุนวิจัย ปี 2557-2562


กราฟแสดงจำนวนเงินจากแหล่งทุน ปี 2557-2562ระบบสารสนเทศงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053-885800 , FAX : 053-885809

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ