ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บริษัท สุรพัฒน์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด


ชื่อสถานที่ บริษัท สุรพัฒน์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
ลักษณะการฝึก แผนงานการตลาด / ติดต่อประสานงาน
ที่อยู่ 161/76 ม.4 เชียงใหม่บิสิเนสปาร์ค ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0612689900
โทรสาร -
Vote ยังไม่มีผู้ Vote
Comment

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter