ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่(กลุ่มอำนวยการ)


ชื่อสถานที่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่(กลุ่มอำนวยการ)
ลักษณะการฝึก งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่อยู่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053112708-9
โทรสาร 053112707
Vote ยังไม่มีผู้ Vote
Comment

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter