ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด


ชื่อสถานที่ บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด
ลักษณะการฝึก งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่อยู่ 62 ถนนโชตนา ตำบล/แขวง: ช้างเผือก อำเภอ/เขต: เมือง จังหวัด: เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์: 50300 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053219599
โทรสาร 053408624
Vote ยังไม่มีผู้ Vote
Comment

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter