ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์2000


ชื่อสถานที่ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์2000
ลักษณะการฝึก ฝ่ายบุคคล
ที่อยู่ 211 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053400601-5
โทรสาร 053400601-5
Vote ยังไม่มีผู้ Vote
Comment

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter